Masz pomysły na innowację w edukacji?
Zbuduj swój projekt z Nieobce!

Do you have innovative ideas for Education?
Build your project with Nieobce!

Nieobce to marka językowa, promująca mądre podejście do nauki języków obcych.
Nieobce Startup Studio
to odpowiedź na potrzeby szkół językowych, które w coraz większym
wymiarze oferują swoje usługi w środowisku cyfrowym. Tworzymy środowisko technologiczne,
w którym odpowiadamy na te potrzeby, budując nowe narzędzia.


Nieobce is a language brand that promotes a wise approach to language learning.
Nieobce Startup Studio is a response to the needs of language schools, which are offering their services
in the digital environment. We create a technological environment in which we respond to these needs by building new tools.Produkt

Zaczynamy od dokładnej analizy, jakie korzyści oferuje Twój produkt klientom oraz w jaki sposób rozwiązuje ich problemy. Następnie czeka nas opracowanie prototypu, który będziemy testować z potencjalnymi klientami.

Model biznesowy

Określimy, w jaki sposób będziesz zarabiać na swoim produkcie.
Czy będzie to abonament, reklama, prowizja czy jeszcze coś innego? Model biznesowy powinien być rentowny oraz skalowalny.

Branding

Silny branding pomoże Ci wyróżnić się na rynku i zdobyć zaufanie klienta. Opracujemy nazwę i logo firmy oraz przygotujemy stronę internetową, materiały marketingowe oraz plan na obecność w social mediach.

Product

We start with an in-depth analysis of what benefits your product offers to customers and how it solves their problems. Next, we're going to develop a prototype to test with potential customers.

Business model

We need to specify how you will make money from your product or service. Will it be product sales, subscriptions, advertising, commissions, or something else? The business model should be profitable and scalable.

Branding

Strong branding will help you stand out in the market and gain the trust of your customers. We will develop the name and logo of the company and prepare a website, marketing materials and a plan for presence in social media.

Propozycja

Proposal

Nieobce Startup Studio oferuje kompleksowe wsparcie w budowaniu i rozwijaniu rozwiązań w obszarze EdTech B2B.
Otrzymasz od nas mnóstwo praktycznych narzędzi, dzięki którym, pod okiem doświadczonych specjalistów (m.in. z mentorki i inwestorki startupowej - Karoliny Wilk-Tryjanowskiej), przygotujesz swoje rozwiązanie do wdrożenia i walidacji, najpierw w Nieobce, później w sieci naszych Partnerów branżowych.

Nieobce Startup Studio offers comprehensive support in building and developing solutions in the area of EdTech B2B.
You will receive a lot of practical tools and under the supervision of experienced specialists (including a mentor and startup investor - Karolina Wilk-Tryjanowska), you will validate your solution and prepare for implementation, first in Nieobce, later within the network of our industry Partners.

Nasz proces

Our process

1. Walidacja pomysłu

Opisz swój pomysł i prześlij nam wszystkie dostępne materiały, które pomogą nam zrozumieć i ocenić potencjał biznesowy projektu.

2. Rozwój produktu

Jeśli zauważymy potencjał do dalszego działania, otrzymasz od nas dopasowane wsparcie w dalszym rozwoju produktu oraz części biznesowej.

3. Wdrożenie w sieci firm

Finalnym celem naszego procesu jest przetestowanie produktu w realnie działającej firmie. Jeśli twoje rozwiązanie zda egzamin, przygotujemy plan sprzedaży i wdrażania u naszych Partnerów.

1. Idea validation

Describe your idea and send us all available materials that will help us understand and assess the business potential of the project.

2. Product Development

If we see the potential for further actions, you will gain tailored support from us in further product and business development.

3. ​Soft-landing

The final goal of our process is to test the product in a real company. If your solution passes the exam, we will prepare a sales and implementation plan with our Partners.


Chcesz budować swój projekt z Nieobce?

Ready to build your project with Nieobce​?

Aplikuj / Join