Wróć do bloga
15.6.2021

Doctor's appointment [TRENING]

Jeśli mielibyśmy wskazać listę najbardziej praktycznych tematów do przygotowania w "Językowym Zestawie Ratunkowym" - Doctor's Appointment byłby na pewno w czołówce. Bez względu na nasze osobiste plany, dobrze mieć go w zanadrzu, kiedy pojawia się w naszym życiu sytuacja nieoczekiwana. Trenujmy zatem!

> POBIERZ WARSZTAT <

PHRASES:

At a reception
Hello, I need to make an appointment / I need to talk to the doctor.
Do you think the doctor [name] could see me / squeeze me in today?
I'd like to make an appointment for [name / person].
I'd like to make an appointment for my father.
[name / person] needs some doctor's help / a check-up.
My child needs a monthly check-up.
Do you have something [on Friday / today / earlier]?


At a doctor's office
A doctor:
What’s the problem? / What’s wrong? / How can I help you?
What symptoms do you have? / How long have you been feeling sick?
A patient:
I feel...[ill / bad / strange]. / I’m in a huge pain. / I’ve got... [a headache, a
diarrhoea, a lump]. / I feel pain in [my head, my stomach, my back]. / I have
some [rash] on [my shoulder]. / I’m having troubles [peeing, breathing,
focusing]. / I’ve been feeling sick / bad for [a week, a few days].

An examination
A doctor:
Can I check? / Can I have a look? / Do you have any allergies?
Tell me where you’re feeling pain. / Does it hurt when I press here?
I’d like to check [your pressure, your pulse].
[Your pressure, your pulse] is [normal, low, high].

Advice
I’m going to give you [a prescription, an injection]. / I’m going to prescribe
you an antibiotic. / Take this pill [every day, 3 times a day, once a week].
You need to examine your [urine sample, blood sample].
You should [relax, lose some weight, drink much water, stop smoking].
I’m going to send you to a specialist. / I think you should have [an X-ray].

PRACTICE:

CASE 1: I NEED A DOCTOR...

You've been feeling very unwell recently. You decided to go and check your condition. Prepare a few sentences that you'll need when asking
for an appointment. Use the ideas below.

a headache / sometimes a difficulty to focus / working for 14 hours

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................


CASE 2: AT THE DOCTOR'S

You have an appointment at the doctor's. You enter the room and start a conversation. Complete the gaps using phrases from this material.

You: Good morning, Doctor.
Doctor: Good morning. ...................................... ? (help / you)
You: ...................................... . (pain / stomach)
Doctor: ...................................... ? (how long / feel)
You: For about three days
Doctor: ...................................... ? (where / hurt)
You: Just here.
Doctor: I think ...................................... . (have / an X-ray)
You: Do I need to have some more tests?
Doctor: ...................................... . (send / a specialist)

Artykuł ukazuje się w ramach serii darmowych treningów przygotowywanych przez Nieobce. Przy tej okazji zapraszamy Cię na kurs, w ramach którego będziesz miał okazję potrenować wspomniane tutaj zagadnienia:

KURS OGÓLNY

Kurs ogólny kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się wszystkimi obszarami językowymi, z naciskiem na praktyczność wykorzystania umiejętności w codziennych sytuacjach.

Metoda konwersacyjna kursów Nieobce opiera się na koncepcji Total Immersion (ang. całkowite zanurzenie), ponieważ za cel nie stawiamy sobie wyłącznie zdania egzaminu lub przygotowania prezentacji w pracy. Tak jak w języku ojczystym, wykorzystujemy język jako narzędzie do realizacji zadań w życiu osobistym i zawodowym.

KONWERSACJE

Konwersacje to kurs oparty na koncepcji total immersion (całkowite zanurzenie). Poza praktycznością kursu i bogactwem słownictwa staramy się, aby zawartość kursu była aktualna, ciekawa i rozwijająca. Klient może liczyć na dużą dawkę rozmów i dyskusji, a także wsparcie mentora w zakresie fraz i języka używanego na co dzień.

Sprawdź nasze ostatnie posty!